ClanSell

اکانت کلش آف کلنز Legend با لول 133 و تان‌هان 11

تصویر زمین بازی کلش آف کلنز اکانت Legend با لول 133 و تان‌هان 11

مشخصات اکانت کلش آف کلنز Legend

 • لول: 133
 • تان‌هال: 11
 • جم: 1088
 • کد: Zcu1NyCAn
 • تعداد کارگر: 4
 • لول ملکه: 23
 • لول پادشاه: 30
 • لول واردن: 13
 • برای تغییر نام نیاز به هیچ جمی ندارد.
 • سوپرسل آیدی متصل شده است.
 • تاریخ آگهی: 1399 / 1 / 1

توضیحات:

این اکانت اکانت تان هال ۱۱ بسیار قوی است و بسیار قوی برای وار است با این اکانت میتوانید بسیار خوب اتک بزنید و دارای ستاره ی جنگ بالایی باشید