ClanSell

اکانت کلش آف کلنز Rusherfan با لول 30 و تان‌هان 8

تصویر زمین بازی کلش آف کلنز اکانت Rusherfan با لول 30 و تان‌هان 8

مشخصات اکانت کلش آف کلنز Rusherfan

 • لول: 30
 • تان‌هال: 8
 • جم: 112
 • کد: efdF1fimw
 • تعداد کارگر: 2
 • لول ملکه: نامشخض
 • لول پادشاه: 2
 • لول واردن: نامشخض
 • برای تغییر نام نیاز به هیچ جمی ندارد.
 • سوپرسل آیدی متصل شده است.
 • تاریخ آگهی: 1399 / 1 / 1

توضیحات:

این اکانت بسیار خوب اسن برای وار میتوانید به راحتی رقیب هایتان را شکست دهید این اکانت بسیار کار ساز است برای وار پس اجله کنید